Zadaniem portalu KonopiaLeczy.pl jest obiektywne przekazywanie informacji o pozytywnych i negatywnych skutkach użycia konopi. Zapewnianie dostępu do informacji i badań traktujących o konopiach i marihuanie.